[ಕನ್ನಡ ]Neerabittu Nelada Mele Lyrics | Hombisilu

Here is the Lyrics of song Neerabittu Nelada Mele from Hombisilu Movie.

ಏ ಹೇಹೆ ಹೇ.. ಓ ಓಹೊ ಹೋ
ಆ ಹಾ ಹಾ ಹಾ ..

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು
ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ
ಜೀವನ ಸಾಗದು, ಜೀವನ ಸಾಗದು
ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ..

ಸೂರ್ಯ ಬರದೆ ಕಮಲವೆಂದು ಅರಳದು
ಚಂದ್ರನಿರದೆ ತಾರೆಯೆಂದು ನಲಿಯದು
ಸೂರ್ಯ ಬರದೆ ಕಮಲವೆಂದು ಅರಳದು
ಚಂದ್ರನಿರದೆ ತಾರೆಯೆಂದು ನಲಿಯದು
ಒಲವು ಮೂಡದಿರಲು ಮನವು ಅರಳದು
ಮನವು ಅರಳದಿರಲು ಗೆಲುವು ಕಾಣದು
ಮನವು ಅರಳದಿರಲು ಗೆಲುವು ಕಾಣದು

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು
ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ
ಜೀವನ ಸಾಗದು, ಜೀವನ ಸಾಗದು
ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ..

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ
ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಸೆರೆ
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ
ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಸೆರೆ
ಕೂಡಿ ನಲಿವ ಆಸೆ ಮನದಿ ಕಾದಿದೆ
ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದರೆ
ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದರೆ

ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು
ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು
ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ
ಜೀವನ ಸಾಗದು, ಪಾವನ ಆಗದು
ಆಹಹ ಆಹಹ.. ಮ್ ಮ್ ..
ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ..


Neerabittu Nelada Mele English Lyrics


Eehehehe..
Ohohoho…
Aahahaha…
Neera biTTu nelada mEle doNi saagadu
Nelava biTTu neera mEle banDi hogadu
Ninna biTTu nanna, nanna biTTu ninna
Jeevana saagadu, Jeevana saagadu
Neera biTTu nelada mEle doNi saagadu

Soorya barade kamalavendu araLadu
Chandranirade taareyendu naliyadu
Soorya barade kamalavendu araLadu
Chandranirade taareyendu naliyadu
Olavu mUdadiralu manavu araLadu
Manavu araLadiralu geluvu kaaNadu
Manavu araLadiralu geluvu kaaNadu

Neera biTTu nelada mEle doNi saagadu
Nelava biTTu neera mEle banDi hogadu
Ninna biTTu nanna, nanna biTTu ninna
Jeevana saagadu, Jeevana saagadu
Neera biTTu nelada mEle doNi saagadu

Lokadalli ganDu heNNigaasare
Aadarilli naanu ninna kaisere
Lokadalli ganDu heNNigaasare
Aadarilli naanu ninna kaisere
KooDi naliva aase manadi kaadide
Hitavuyelli naavu bEreyaadare
Hitavuyelli naavu bEreyaadare

Neera biTTu nelada mEle doNi saagadu
Nelava biTTu neera mEle banDi hogadu
Ninna biTTu nanna, nanna biTTu ninna
Jeevana saagadu, Paavana aagadu
Aahahaha.. Hmmm..

Cast: Vishnuvardhan, Aarathi, Vaishali, Uma Shivkumar
Music: Rajan Nagendra
Lyrics: Geethapriya
Director: Geethapriya
Producer: B S Somasundar, R Sampath Raj
Release: 1978

I hope you liked the [ಕನ್ನಡ ]Neerabittu Nelada Mele Lyrics | Hombisilu Please Share this lyrics with your friends and Family.
Also checkout more songs Lyrics from the Movie.
Click here to checkout more songs Lyrics from
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on facebook
Facebook
We will be happy to hear your thoughts

      Leave a reply