/ / [ಕನ್ನಡ ]Ellelli Nodali Lyrics | Naa Ninna Mareyalare

[ಕನ್ನಡ ]Ellelli Nodali Lyrics | Naa Ninna Mareyalare

Here is the Lyrics of Ellelli Nodali song from Naa Ninna Mareyalare Movie

Movie : Naa Ninna Mareyalare
Cast : Rajkumar, Lakshmi
Music : Rajan-Nagendra
Singers : Rajkumar, S. Janaki

ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ,
ನಾ ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ,
ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಚಿನ್ನ,
ನೀನೇ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನಾಣೆಗೂ

ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ,
ನಾ ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ

ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸೇರಿ ಬರುತಿರೆ
ಜಗವ ಮೆಟ್ಟಿ ನಾ ನಿಲ್ಲುವೆ
ಒಲಿದ ನೀನು, ನಕ್ಕು ನಲಿದರೆ
ಏನೇ ಬರಲಿ ನಾ ಗೆಲ್ಲುವೆ

ಚೆಲುವೆ ನೀನು ಉಸಿರು ಉಸಿರಲಿ
ಬೆರೆತು ಬದುಕು ಹೂವಾಗಿದೆ
ಎಂದೂ ಹೀಗೆ ಇರುವ ಬಯಕೆಯು
ಮೂಡಿ ಮನಸು ತೇಲಾಡಿದೆ
ನಮ್ಮ, ಬಾಳು, ಹಾಲು, ಜೇನು

ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ,
ನಾ ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ
ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಚಿನ್ನ,
ನೀನೇ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನಾಣೆಗೂ
ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ,
ನಾ ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ

ನಾಳೆ,ಏನೊ ಯಾರು ಅರಿಯರು
ಇಂದು ಏನೊ ಹಾಯಾಗಿದೆ
ತನುವಾ ನೀನು ಸೋಕೆ ಎದೆಯಲಿ
ಮಿಂಚು ಹರಿದು ಝುಂ ಎಂದಿದೆ

ಮನದ ಮಾತ ಎದೆಯ ಮಿಡಿತದಿ
ಅರಿತು ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದೆ
ಇನ್ನೂ ಸನಿಹ ಸೇರಿ ನಿನ್ನನು
ಬೆರೆವ ಕನಸು ಓಲಾಡಿದೆ
ಸರಸ, ವಿರಸ, ಎಲ್ಲಾ, ಹರುಷ

ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ,
ನಾ ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ

ನೂರು ಮಾತು ಏಕೆ ಒಲವಿಗೆ
ನೋಟ ಒಂದೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ
ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ನೀನೆ ತುಂಬಿಹೆ
ದಾರಿ ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ

ಸಿಡಿಲೇ ಬರಲಿ, ಊರೆ ಗುಡುಗಲಿ
ದೂರ ಹೋಗೆ ನಾನೆಂದಿಗೂ
ಸಾವೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಸೆಳೆದರೂ
ನಿನ್ನ ಬಿಡೆನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ
ನೋವು, ನಲಿವು, ಎಲ್ಲ, ಒಲವು

ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ,
ನಾ ನಿನ್ನ, ಮರೆಯಲಾರೆ
ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಚಿನ್ನ,
ನೀನೇ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನಾಣೆಗೂ
ನಿನ್ನ, ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ, ಮರೆಯಲಾರೆ

Ellelli Nodali Lyrics

Ellelli nodali ninnanne kaanuve
kannalli tumbiruve manadali mane maadi aaduve
Ellelli nodali ninnanne kaanuve
kannalli tumbiruve manadali mane maadi aaduve
Ellelli nodali ninnanne kaanuve

Aa kempu thaavare aa neerigaadare
ee honna taavare nannaaseyaasare
aaa…aaa….. aaa… aaa…aaa
minchemba ballige meghada aasare
ee henna baalige ninna tolinaasare
yugagale jaari urulidarenu
naane neenu neene naanu
aadamele bere yenide

Ellelli nodali ninnanne kaanuve
kannalli tumbiruve manadali mane maadi aaduve
Ellelli nodali ninnanne kaanuve

Raviyannu kaanade hagalendu aagadu
ninnannu nodade ee praana nilladu
kadalannu serada nadiyelli kaanuve
ninnannu serade naa hege baaluve
virahada nova mareyali jeeva
hoovu gandha seridante
premadinda ninna seruve

Ellelli nodali ninnanne kaanuve
kannalli tumbiruve manadali mane maadi aaduve
Ellelli nodali ninnanne kaanuve
Ellelli nodali ninnanne kaanuve

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *